บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก


#
1 18 ก.พ. 2563 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
2 28 ก.พ. 2563 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
3 25 มิ.ย. 2563 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
4 17 ส.ค. 2563 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
5 26 ส.ค. 2563 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
6 24 พ.ย. 2563 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
7 30 พ.ย. 2563 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,610 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 17 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 41 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP