หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


#
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริห (21 เม.ย. 2564 13:47:39)
2 หลักเกณฑ์ประกาศการบรรจุแต่งตั้ง (21 เม.ย. 2564 13:46:41)
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่ (21 เม.ย. 2564 13:45:24)
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างและค่าตอบแทนของพ (21 เม.ย. 2564 13:42:31)
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่มีผลการประเมินดีเด่ (21 เม.ย. 2564 13:41:09)
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (21 เม.ย. 2564 13:39:15)
เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,920 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 13 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 61 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP