ข่าวทั่วไป


อ่าน : 481 22 ก.ค. 2563 14:33:10
:: เรื่อง กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ได้จัดโครงการกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณีทองถิ่น(กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา) เพื่อน้อมนำตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการส่งเสริม รักษาประเพณีของชาติไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีแต่การโบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป


โดย : Admin Admin 22 ก.ค. 2563 14:33:10

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 27,367 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 8 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 95 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP