ข่าวทั่วไป


อ่าน : 585 27 พ.ย. 2563 09:01:04
:: เรื่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก และทีมงาน ร่วมกับทีมสภาอบต.ตากตก ได้มีโอกาสต้อนรับ นายอรุณกาญจน์   ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง พร้อมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) ที่ได้มาเยี่ยมชมการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร โดยได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าศึกษาดูงานทุกคนตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 มีการสาธิตและปฏิบัติจริงของการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เช่น การคัดแยกถุงพลาสติกมีกี่ประเภท หรือขยะที่ซาเล้งไม่รับซื้อ การสาธิตนวัตกรรมเครื่องอัดใบตอง(จาน ชามจากใบตอง) แทนการใช้กล่องโฟม เป็นต้น รวมไปถึงการทำถังขยะเปียกและขยะอินทรี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ไปโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โดยมีการเลี้ยงใส้เดือนเพื่อเป็นการช่วยลดเศษอาหารเศษวัชพืช และยังสามารถนำมูลไส้เดือนไปเป็นปุ๋ยพืชผักสวนครัวได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีการสาธิตนวัตกรรมเครื่องปั่นหลอดไฟเพื่อลดปัญหาขยะอันตราย และยังมีแสดงผลงานการทำโต๊ะ เก้าอี้ ตะกร้า หมอนจากหลอด เป็นต้น จากวัสดุเหลือใช้อีกด้วย


โดย : Admin Admin 27 พ.ย. 2563 09:01:04

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,414 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 5 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 120 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP