ข่าวทั่วไป


อ่าน : 499 27 พ.ย. 2563 09:01:04
:: เรื่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก และทีมงาน ร่วมกับทีมสภาอบต.ตากตก ได้มีโอกาสต้อนรับ นายอรุณกาญจน์   ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง พร้อมแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.) ที่ได้มาเยี่ยมชมการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร โดยได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าศึกษาดูงานทุกคนตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 มีการสาธิตและปฏิบัติจริงของการคัดแยกขยะแต่ละประเภท เช่น การคัดแยกถุงพลาสติกมีกี่ประเภท หรือขยะที่ซาเล้งไม่รับซื้อ การสาธิตนวัตกรรมเครื่องอัดใบตอง(จาน ชามจากใบตอง) แทนการใช้กล่องโฟม เป็นต้น รวมไปถึงการทำถังขยะเปียกและขยะอินทรี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดใช้ไปโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โดยมีการเลี้ยงใส้เดือนเพื่อเป็นการช่วยลดเศษอาหารเศษวัชพืช และยังสามารถนำมูลไส้เดือนไปเป็นปุ๋ยพืชผักสวนครัวได้อีกด้วยนอกจากนั้นยังมีการสาธิตนวัตกรรมเครื่องปั่นหลอดไฟเพื่อลดปัญหาขยะอันตราย และยังมีแสดงผลงานการทำโต๊ะ เก้าอี้ ตะกร้า หมอนจากหลอด เป็นต้น จากวัสดุเหลือใช้อีกด้วย


โดย : Admin Admin 27 พ.ย. 2563 09:01:04

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 27,878 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 23 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 71 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP