แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


#
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (7 ก.ค. 2564 17:06:50)
2 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (22 เม.ย. 2564 13:09:56)
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (22 เม.ย. 2564 13:08:04)
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก (22 เม.ย. 2564 11:46:16)
5 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (22 เม.ย. 2564 11:44:58)
6 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (22 เม.ย. 2564 09:57:36)
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) (17 เม.ย. 2564 16:38:48)
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) (17 เม.ย. 2564 16:23:43)
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) (17 เม.ย. 2564 16:22:49)
10 แผนป้องกันการทุจริต 2564 (17 เม.ย. 2564 15:40:57)
11 แผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริต (28 มิ.ย. 2562 17:00:24)
12 รายงานผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจรืตประจำปี ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน (28 มิ.ย. 2562 11:20:17)
13 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะสามปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) (27 มิ.ย. 2562 09:51:52)
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (15 พ.ย. 2561 10:29:59)
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือน (15 พ.ย. 2561 10:28:07)
16 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตระยะสามปี(๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (12 พ.ย. 2561 15:22:32)
เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,920 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 13 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 61 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP