ข่าวทั่วไป


อ่าน : 557 1 มี.ค. 2562 14:13:41
:: เรื่อง ประมวลภาพวันที่ 1 มีนาคม 2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม แม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก และคณะ ได้มาให้กำลังใจและศึกษาเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะจากต้นทาง(ระดับครัวเรือน) เช่น การคัดแยกขยะแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงขนม กล่องโฟม ฯลฯ แยกประเภทออกเป็นกี่ประเภท โดยได้มีการศึกษาและปฏิบัติจริง ซึ่งทาง อบต.ตากตก นำโดย นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ได้เป็นวิทยากรในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งมีการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน การทำปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยอินทรี ที่ได้มาจากเศษผักผลไม้ และเศษใบไม้ เพื่อนำมาต่อยอดในการทำการเกษตรในพื้นที่ต่อไป และยังมีการสาธิตนวัตรกรรมเครื่องปั่นหลอดไฟ(ขยะอันตราย) และหมอนจากหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง และยังได้รับการอนุเคราะห์จากนายอำเภอบ้านตาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ที่นำขยะมามอบให้ทาง อบต.ตากตก ตามกิจกรรมไม่ได้มามือเปล่าอีกด้วย


โดย : Admin Admin 1 มี.ค. 2562 14:13:41

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 27,879 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 18 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 72 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP