ข่าวทั่วไป


อ่าน : 630 18 ก.พ. 2562 09:46:49
:: เรื่อง ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก ได้มีโอกาสต้อนรับ คุณนิตยา อรุณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และทีมงาน เทศบาลตำบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งมาเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ แยกขยะแต่ละประเภท แต่ละหมวดหมู่ เช่น ถุงพลาสติกมีกี่ประเภท หรือขยะที่ซาเล้งไม่รับซื้อ เพื่อสร้างมูลค่าขยะให้กับขยะ และนำความรู้ไปต่อยอดปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป


โดย : Admin Admin 18 ก.พ. 2562 09:46:49

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,610 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 17 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 41 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP