ข่าวทั่วไป


อ่าน : 642 12 มี.ค. 2562 12:58:17
:: เรื่อง ประมวลภาพวันที่ 11 มีนาคม 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ พร้อมด้วย นายวิษณุ วิทยาวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดตาก และนางณัฐมน พนมวงษ์ ท้องถิ่นอำเภอบ้านตาก ได้เขามาตรวจเยี่ยมและในกำลังใจในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีนายสุขเกษม โคสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก และทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตากตก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก และสภาเด็กและเยาวชนตำบลตากตก ให้การต้อนรับ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ซึ่งมีการสาธิต วิธีการคัดแยกขยะแต่ละเป็นเภท การทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนและต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการสาธิตนวัตกรรม เครื่องปั่นหลอดไฟ การทำหมอนจากหลอด การรีไซเคิลขยะในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมในกับ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุในพื้นที่ การทำปุ๋ยไส้เดือน เป็นต้น และยังมีการสาธิตการบีบอัดก้อนขยะอีกด้วย


โดย : Admin Admin 12 มี.ค. 2562 12:58:17

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,610 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 17 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 41 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP