ข่าวทั่วไป


อ่าน : 1020 9 เม.ย. 2561 14:40:20
:: เรื่อง การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561”

     อบต.ตากตก โดยนายสุขเกษม โคสอน นายกอบต.ตากตก และทีมงาน ได้จัดการแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2561 ณ บริเวณสระหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลตากตก โดยได้รับความร่วมจาก โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่, กลุ่มอสม., กำนันและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 - 11 ตำบลตากตก เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ภายในงานมีการแข่งขันกีฬามากมายทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในเขตอบต.ตากตกได้ออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วย และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ได้ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกตลอดมา


โดย : koon009 koon009 9 เม.ย. 2561 14:40:20

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,610 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 17 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 41 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP