เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,610 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 17 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 41 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: news/view.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: news/view.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: news/view.php

Line Number: 38


อ่าน : 411 19 เม.ย. 2564 15:27:33
:: เรื่อง การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

เพื่อให้เป็นไปตามแม่บทการบริหารจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย ให้ได้เนินการด้านจัดการขยะในพื้นที่อย่างเคร่งคัด  องค์การบริหารส่วนตำบลตากตกจึงได้กำหนดข้อตกลง ดังนี้

๑) ให้คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคน นำขยะมาทุกวัน จันทร์และวันศุกร์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มามือเปล่า ซึ่งเป็นขยะออมบุญ เพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ดอยโอกาสทางสังคม

๒) ทุกวันพุธ คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคน จะต้องหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารร่วมกัน ตามกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ฉันพี่น้องโดยห้ามมีถุงพลาสติก

๓) คณะบริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างทุกคนจะต้องนำแก้วน้ำส่วนตัวมา เพื่อเป็นการลดการใช้ขยะประเภทแก้วพลาสติก

Galleryโดย : Admin Admin 19 เม.ย. 2564 15:27:33

HOT


ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก เยี่ยมชมก...

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พ...

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย...

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากต...

ล่าสุด


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

การบริจาคขยะทุกวันจันทร์และวันศุกร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองลัดหลวง

โครงการครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก...

http://www.abttaktok.abt-taktok.go.th/js/library/configweb.js" type="text/javascript">