ข่าวทั่วไป


22 พ.ย. 2561 09:51:32

ขยะจะเป็นศูนย์ ถ้าเราช่วยกันจัดการขยะ

22 พ.ย. 2561 08:37:10

รับบริจาคขยะ!!

22 พ.ย. 2561 08:33:39

สองมือเธอ สองมือฉัน ร่วมกันลด/คัดแยกขยะ

21 พ.ย. 2561 08:17:51

ขยะจะไม่ใช่ปัญหาของชาวตำบลตากตกอีกต่อไป !!

9 พ.ย. 2561 15:55:47

ต่อไปนี้ขยะจะไม่ใช่ปัญหาของชาวตำบลตากตกอีกต่อไป !!

9 พ.ย. 2561 08:27:19

สองมือเธอ สองมือฉัน ร่วมกันลด/คัดแยกขยะ

1 พ.ย. 2561 14:05:19

กิจกรรม "อัดก้อนขยะ"

6 ต.ค. 2561 19:00:16

อบต.ตากตก รับรางวัลสุดยอดผู้นำ ในเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำ วาระ "ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสร

27 ก.ย. 2561 17:40:11

มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังเกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

27 ก.ย. 2561 17:28:36

ตัดต้นไม้ที่ขวางทางจราจรเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

30 เม.ย. 2561 13:51:43

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

30 เม.ย. 2561 13:09:01

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก

9 เม.ย. 2561 14:40:20

การแข่งขันกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติด “ตากตกคัพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561”

31 ก.ค. 2560 00:38:53

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

31 ก.ค. 2560 00:38:07

เข้าร่วมสัมมนากรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร

เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 28,610 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 17 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 41 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP