คำสั่งงานบริหารงานบุคคล


#
1 27 ธ.ค. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2 21 ต.ค. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
3 2 ก.ย. 2563 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
4 16 ส.ค. 2556 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
5 28 ส.ค. 2560 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
6 16 พ.ย. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7 16 พ.ย. 2561 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เมนู

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 27,879 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมวันนนี้ 18 ครั้ง
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 72 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ 055-898-588 ,โทรสาร 055-898-541

   

↑ TOP